Nugroho, A. S. (2021). The Effect of Installing Modified Copper in Muffler to Reduce CO Levels in Vehicle Exhaust. Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik), 5(1), 123-132. https://doi.org/10.37339/e-komtek.v5i1.545